Vnútorné dokumenty Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

  • stanovy
  • rokovací a volebný poriadok
  • rovnošatový predpis
  • štatút o povyšovaní
  • pravidlá súťaží

 

Tlačivá Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

  • prihláška za člena
  •  tlačivá na udelenie vyznamenaní 
  • prihlášky na školenia

 

Tlačivá Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš

 

Výročné členské schôdze DHZ