Vnútorné dokumenty Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

  • stanovy
  • rokovací a volebný poriadok
  • rovnošatový predpis
  • štatút o povyšovaní
  • pravidlá súťaží

 

Tlačivá Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

  • prihláška za člena
  • tlačivá na udelenie vyznamenaní
  • prihlášky na školenia

 

Tlačivá Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš

 

Kontakt

Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš
.......................................
(mestský úrad Liptovský Mikuláš
4. poschodie číslo dverí 419)
0918 973 080 ovdpolm@ovdpolm.sk