ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VÝROČNÝCH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ČLENOV DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV 2016/2017

kandidatka DHZ
organizačné zabezp. VČS 2016-2017
VVZ Plán hlavných úloh DHZ
zhodnotenie VCS-delegát

Tlačivá 

Tlačivá spustiteľné v programe Microsoft office Tlačivá vo formate .pdf (Adobe Reader)
Vyučtovanie dotácie od DPO SR na rok 2016.doc  
Správa o zásahu  
Zloženie výboru DHZ.xml Zloženie výboru DHZ .pdf
Prihláška za člena.rtf Prihláška za člena .rtf
Evidencia dochádzky.xls Evidencia dochádzky .xls
Ekonomické tlačivá .xls (NOVÉ)  
Návrh na udelenie medaily "Za spoluprácu" .doc Návrh na udelenie medaily "Za spoluprácu" .pdf
Prihláška na získanie OO Vedúci hasičskej mládeže .doc Prihláška na získanie OO Vedúci hasičskej mládeže .pdf
Návrh na povýšenie .doc Návrh na povýšenie .pdf
Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR .rtf Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR .pdf
Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR .rtf Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR .pdf
Prihláška na získanie OO Rozhodca DPO SR .rtf Prihláška na získanie OO Rozhodca DPO SR .pdf
Prihláška na získanie OO Hasič ... stupňa .rtf Prihláška na získanie OO Hasič ... stupňa .pdf
Zberný doklad .xls (NOVÉ)  
Cestovný príkaz .rtf Cestovný príkaz .pdf
Cestovný príkaz 2 .xls Cestovný príkaz 2 .pdf
Žiadosť o pridelenie identifikátora pre DHZ .doc  NOVÉ (7. 3. 2016)  
Prihláška na dvojročné diaľkové štúdium v Odbornej škole DPO Martin  (2016 - 2018) .rtf  
Bodovací záznam okresné kolá Plameň   
Bodovací záznam krajského kolá Plameň  
Prihláška na Plameň (NOVÉ)  
Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce .doc Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce .pdf
 
_________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

 Slovenská liga 
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej veži
  Pravidlá Hasičská veža - výstup do cvičnej veže
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej stovke
  Pravidlá Hasičská stovka Beh na 100m s prekážkami
 

________________________________________________________________________________________

 

Kontakt

Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš
.......................................
(mestský úrad Liptovský Mikuláš
4. poschodie číslo dverí 419)
0918 973 080 ovdpolm@ovdpolm.sk