Výbor Územnej organizácie DPO SR

Ing. Martin Lenárt - predseda
Ing. Peter Hutka - veliteľ (podpredseda) a predseda Výcvikového štábu
Patrik Ferjanc - tajomník
PaedDr. Lucia Dulanská - predseda Komisie mládeže
Ing. Lýdia Hrehová - predseda Preventívno-výchovnej komisie
PhDr. Eva Krajčiová - riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ
Matúš Hollý - člen výboru

 

Plénum Územnej organizácie DPO SR

Milan Štefanisko - okrskový inštruktor (okrsok č. 1)
Marián Kováč - zástupca okrskového inštruktora (okrsok č. 1)
Vladimír Guráň - okrskový inštruktor (okrsok č. 2)
Dominik Ťapaják - zástupca okrskového inštruktora (okrsok č. 2)
Ing. Jindřich Chvojka - okrskový inštruktor (okrsok č. 3)
Patrik Vrbenský - zástupca okrskového inštruktora (okrsok č. 3)
Ján Hološ - okrskový inštruktor (okrsok č. 4)
Juraj Jánošík - zástupca okrskového inštruktora (okrsok č. 4)
Róbert Ozdínyi - okrskový inštruktor (okrsok č. 5)
Matúš Chrupka - zástupca okrskového inštruktora (okrsok č. 5)
Patrik Ferjanc - tajomík Územnej organizácie

 

Kontrolná a revízna komisia Územnej organizácie DPO SR

Ing. Milan Trstenský - predseda
Ing. arch. Tatiana Petrulová - člen komisie
Ľubica Šuňavcová - člen komisie

 

Zástupca Územnej organizácie DPO SR v Krajskom výbore a Sneme DPO SR

Ing. Peter Hutka

 

Výcvikový štáb Územnej organizácie DPO SR

Ing. Peter Hutka - predseda
Štefan Matloň - okrskový veliteľ (okrsok č. 1)
Marek Lovich - okrskový veliteľ (okrsok č. 2)
Pavel Jágerský - okrskový veliteľ (okrsok č. 3)
Peter Kubovčík - okrskový veliteľ (okrsok č. 4)
Pavol Holbus - okrskový veliteľ (okrsok č. 5)
Ing. Tibor Gärtner - vedúci OPT Okresného riaditeľstva HaZZ

 

Komisia mládeže Územnej organizácie DPO SR

PaedDr. Lucia Dulanská - predseda
Jakub Lisý - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 1)
Branislav Hrča - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 2)
Miroslav Krčula - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 3)
Dušan Stromko - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 4)
Miroslav Dzurek - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 5)
Ing. Martin Gabauer - člen komisie
Ladislav Hutka - člen komisie

 

Preventívno-výchovná komisia Územnej organizácie DPO SR

Ing. Lýdia Hrehová - predseda
Marek Poliak - okrskový preventivár (okrsok č. 1)
Miroslav Sýkora - okrskový preventivár (okrsok č. 2)
Stanislav Macák - okrskový preventivár (okrsok č. 3)
Juraj Jánošík - okrskový preventivár (okrsok č. 4)
Pavol Tomčík - okrskový preventivár (okrsok č. 5)
Ing. Ladislav Juráš - vedúci oddelenia prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ