Výbor Územnej organizácie DPO SR

Ing. Miroslav Dzurek  - predseda ÚzO DPO SR
Ing. Peter Hutka - územný veliteľ (podpredseda) a predseda Výcvikového štábu ÚzO DPO SR
Patrik Ferjanc - tajomník ÚzO DPO SR
PaedDr. Lucia Dulanská - predsedníčka  Komisie mládeže ÚzO DPO SR

Ing. Katarína Pernišová - vedúca komisie prevencie ÚZO DPO SR
PhDr. Eva Krajčiová - riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ
Matúš Hollý - člen výboru ÚzO DPO SR

 

Plénum Územnej organizácie DPO SR

Milan Štefanisko - okrskový inštruktor (okrsok č. 1) DHZ Trstené
Vladimír Guráň - okrskový inštruktor (okrsok č. 2) DHZ Liptovská Sielnica 
Ing. Jindřich Chvojka - okrskový inštruktor (okrsok č. 3) DHZ Vlachy - Krmeš 
Ing. Ladislav Juráš - okrskový inštruktor (okrsok č. 4) DHZ Žiar
Róbert Ozdínyi - okrskový inštruktor (okrsok č. 5) DHZ Malužiná

Ing. Miroslav Dzurek - predseda ÚzO DPO SR
Patrik Ferjanc - tajomík ÚzO DPO SR

 

Kontrolná a revízna komisia Územnej organizácie DPO SR

Richard Šopor -  predseda komisie, DHZ Liptovská Kokava 
Ing. arch. Tatiana Petrulová - členka komisie, DHZ Hybe
Anna Matloňová- členka komisie, DHZ Jalovec

 

Zástupca Územnej organizácie DPO SR v Krajskej organizácii DPO SR  a Sneme DPO SR

Ing. Peter Hutka - veliteľ DHZ Liptovská Porúbka 

 

Výcvikový štáb Územnej organizácie DPO SR

Ing. Peter Hutka - predseda
Štefan Matloň - okrskový veliteľ (okrsok č. 1)
Martin Drbjak - okrskový veliteľ (okrsok č. 2)
Pavel Jágerský - okrskový veliteľ (okrsok č. 3)
Peter Kubovčík - okrskový veliteľ (okrsok č. 4)
Juraj Mudroň - okrskový veliteľ (okrsok č. 5)
Ing. Tibor Gärtner - vedúci OPT Okresného riaditeľstva HaZZ

Patrik Ferjanc - tajomník ÚzO DPO SR

 

Komisia mládeže Územnej organizácie DPO SR

PaedDr. Lucia Dulanská - predsedníčka komisie
Jakub Lisý - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 1)
Ing. Katarína Guráňová - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 2)
Dávid Kurcina - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 3)
Dušan Stromko - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 4)
Ing. Martin Gabauer  - okrskový referent pre prácu s mládežou (okrsok č. 5)
Patrik Ferjanc - tajomník ÚzO DPO SR
 

Preventívno-výchovná komisia Územnej organizácie DPO SR

Ing. Katarína Pernišová - predsedníčka komisie
Marek Poliak - okrskový preventivár (okrsok č. 1)
Miroslav Sýkora - okrskový preventivár (okrsok č. 2)
Rastislav Sekan - okrskový preventivár (okrsok č. 3)
Juraj Jánošík - okrskový preventivár (okrsok č. 4)
Matúš Chrupka - okrskový preventivár (okrsok č. 5)
Ing. Ladislav Juráš - vedúci oddelenia prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ

Patrik Ferjanc  - tajomník ÚzO DPO SR