Kontakt

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš

budova Mestského úradu
4.poschodie
číslo dverí 419

ovliptovskymikulas@dposr.sk
0918 973 080