Aktualizácia sekcie "Orgány"

08.02.2019 11:44

Do sekcie "Orgány" boli doplnení členovia orgánov a pomocných komisií Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš.

Späť