Dôležité oznámenie + prilohy

04.11.2016 00:00

Predsedníctvo OV DPO na svojom poslednom zasadnutí na základe odporúčania prezídia DPO SR pripravila nasledovné organizačné zabezpečenie blížiacich sa Výročných členských schôdzí, ktoré sa uskutočnia v skoršom termíne ako býva zvykom, nakoľko sa končí volebné obdobie funkcionárskeho aktívu na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry. V prílohách Vám zasielam toto organizačné zabezpečenie  a tlačivá potrebné na vykonanie VČS. Bližšie informácie Vám poskytnú okrskový inštruktori. Tlačivo Ročné hlásenie , ktoré bývalo štandardne prílohou k VČS, budem dodatočne zasielať na DHZ, nakoľko ho pripravujeme do novej a zároveň aj elektronickej podoby, aby bolo možné ho priamo vyplniť a odoslať elektronickou poštou.

Späť