Dôležité upozornenie !!!

21.09.2016 21:38

Vzhľadom k problémom s počasím, ktoré neumožnili uskutočniť plánované akcie počas dňa 17.septembra , a to Jesenno-branno športový deň kolektívov mladých hasičov o 9:00 hod. v obci Lazisko, ako aj posledné kolo Okresnej hasičskej ligy v Liptovskom Mikuláši o 19:00 hod. Vám zverejňujem nasledovné stanovisko orgánov OV DPO v Liptovskom Mikuláši.

Jesenno - branno športový deň sa uskutoční v náhradnom termíne  v nedeľu 25.septembra 2016 o 9:00 hod. na futbalovom ihrisku v Lazisku. Srdečne Vás všetkých na druhý pokus pozývame.

Pohárová súťaž o Pohár DHZ- Liptovský Mikuláš-mesto, ako posledné kolo OHL 2016 sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude zverejnený v týždni, keď sa uskutoční v sobotu. Sledujte prosím túto stránku, aby Vám táto informácia neunikla.

Všetkým, komu vznikli nejaké náklady na dopravu na neuskutočnené akcie sa hlboko ospravedlňujeme. 

Späť