Humanitárna pomoc Ukrajine

04.03.2022 11:35

Dňa 28.februára bola prostredníctvom Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši preposlaná výzva od Prezidenta DPO SR Pavla Ceľúcha na všetky DHZ v okrese  s požiadavkou zozbierať čo najviac lekárničiek, liekov a obväzového a zdravotníckeho materiálu na pomoc vojnom postihnutej Ukrajine. Táto rýchla a okamžitá požiadavka neostala nepovšimnutá a tak sa v priebehu 30 hodín podarilo členmi DPO SR vyzbierať 161 lekárničiek a cca 50 kg. obväzového a zdravotníckeho materiálu, ktorý bol v utorok po 15 tej hodine odvezený do sídla Krajskej organizácie DPO SR v Martine, odkiaľ putoval na pomoc Ukrajine. V mene ÚzO DPo SR ďakujem všetkým ktorý sa do uvedenej akcie zapojili a prejavili solidaritu. Takto vyzeralo napolnené vozidlo s vašou pomocou.

Späť