Jesenno-branno športový deň kolektívov mladých hasičov.

26.09.2016 15:08

V nedeľu 25.septembra 2016 o 9:00 hodine sa na ihrisku v Lazisku stretli  kolektívy mladých hasičov, aby si zmerali sily na preloženom jesenno- branno športovom dni. Celkovo súťažilo 13 kolektívov  4 dievčenské a 9 chlapčenských . Každý kolektív bol zložených z piatich členov, a celá dráha cezpoľného  behu bola dlhá približne 3 kilometre. Na nej bolo rozmiestnených 9 stanovíšť: streľba zo vzduchovky, hod granátom, zdravoveda, viazanie  uzlov, optické signály, topografia, grafické značky a požiarna ochrana 1a2. Po čiastočne zachmúrenom rannom nástupe kolektívov a rozlosovaní poradia nastúpili družstvá v sedem minútových intervaloch na dráhu s úmyslom podať ten najlepší výkon. Po dobehnutí posledného kolektívu, už v slnečnom poludní, nadišiel čas vyhodnotenia preteku. Výsledky sú uvedené v tabuľke. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ako aj usporiadateľom a rozhodcom podujatia. 

Jesenný pretek-2016-LAZISKO.xlsx (15843)

 

Späť