Kalendár OHL na rok 2019

15.03.2019 13:08

Dňa 13.3.2019 sa v kancelárii ÚzO uskutočnilo stretnutie organizátorov ligových súťaži Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia DHZ Liptovská Porúbka, DHZ Liptovská Ondrašová a DHZ Krmeš-Vlachy. Zástupcovia DHZ Uhorská Ves a DHZ Liptovský Mikuláš-mesto ospravedlnili svoju neúčasť. Na stretnutí bol dohodnutý nasledovný kalendár ligových súťaží:

1.6.2019 14:00 Liptovská Porúbka (O pohár starostu obce, TFA)
29.6.2019 17:00 Uhorská Ves (Memoriál Ladislava Hvizdoša, požiarny útok s vodou)
27.7.2019 17:00 Krmeš-Vlachy (O pohár starostu obce, požiarny útok s vodou)
10.8.2019 9:00 Liptovská Ondrašová (O pohár primátora mesta, požiarny útok s vodou)
27.9.2019 19:00 Liptovský Mikuláš (O pohár DHZ, požiarny útok s vodou)

Späť