Memoriál Ladislava Hvizdoša- 2.kolo OHL

14.06.2017 09:15

Na žiadosť organizátora 2.kola OHL DHZ Uhorská Ves, a na základe štatútu OHL zverejňujem pravidlá súťaže ako som ich obdržal. Pripomínam, že druhé kolo OHL sa uskutoční dňa: 1.7.2017 o 17:00 hod. na futbalovom ihrisku v Uhorskej Vsi.

Súťažný poriadok Uhorská Ves.doc (26624)

Späť