Mikulášsky turnaj mladých hasičov v minifutbale

11.12.2016 15:48

Dňa 11.decembra 2016 sa uskutočnil Mikulášsky turnaj mladých hasičov v minifutbale, ako posledná športová činnosť pred koncom roku. Od skorých ranných hodín sa v telocvični vedľa futbalového štadiónu v Liptovskom Hrádku  schádzali mladý hasiči aby si ako 4-členné kolektívy zmerali sily v hasičsky netradičnej súťaži, v minifutbale. Celkovo sa stretlo 8 kolektívov chlapcov, rozdelených do dvoch skupín, a 4 kolektívy dievčat. Po zápasoch v základných skupinách nasledovali súboje víťazov skupín o celkové víťazstvo v turnaji. Nakoniec v kategórii chlapcov zvíťazil kolektív z Liptovského Trnovca, pred Prosiekom a Liptovským Hrádkom. V kategórii dievčat zvíťazil kolektív z Prosieka pred dievčatami z Bobrovca a Liptovskej Kokavy. Po samotnom ukončení turnaja nasledovalo prekvapenie pre všetky kolektívy, nakloľko všetky obdržali dosť veľkú dávku zdravého ovocia od občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov, ako protihodnotu vydanej energie pri športovej činnosti. V závere sa chcem poďakovať vedúcim kolektívov mladých hasičov za celoročnú činnosť, členom kolektívov za aktívny prístup k zvereným úlohám a všetkým chcem popriať veľa zdaru do budúceho výcvikového roku. V prílohe prikladám výsledky turnaja a spoločné foto.výsledovka minifutbal.docx (16613)

Späť