Návšteva družobnej organizácie OSH Opava

23.03.2019 08:30

Delegácia Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši v zložení Ing. Peter Hutka a PaedDr. Lucia Dulanská sa zúčastnila Okresního shromáždení představitelú SDH okresu Opava, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v obci Bohuslavice. Cieľom tejto každoročnj akcie, je vyhodnotenie príslušného roka a prerokovanie plánu na rok nastávajúci. Po skončení rokovania členovia našej delegácie spoločne s členmi Výkonného výboru OSH Opava prediskutovali termíny okresných súťaží a prípadnú časť družobných jednotiek na týchto súťažiach.

Späť