Netradičná štafeta mladých hasičov

28.02.2020 09:53

Sobota 22.februára 2020 patrila okrem posledných fašiangových sprievodov v obciach Liptova  aj prvej halovej súťaži mladých hasičov. Už od skorých ranných hodím sa kolktívy presúvali do obce Bobrovec, aby sa v telocvični tunajšej Základnej školy  opäť po roku  pokúsili o zisk prvých bodov do hodnotenia kategórií mladých hasičov. Na nástupe všetkých 13 kolektívov privítal starosta tunajšej obce Ing. Ladislav Sedlák a poprial všetkým súťažiacim šťastie pri plnení úloh jednotlivých disciplín. Potom sa slova ujala PaedDr. Lucia Dulanská predsedníčka komisie mládeže ÚzO DPO SR, ktorá objasnila kolektívom priebeh súťaže a vysvetlila pravidlá disciplín. Po vyžrebovaní poradia štartu sa rozbehli disciplíny štafeta požiarnych dvojíc a štafeta 4x20 m. Po ukončení disciplín všetkými kolektívmi nasledovalo vyhodnotenie, v ktorom boli okrem víťazov kategórii chlapci a dievčatá ocenení aj najmladší súťažiaci a súťažiaca. Starosta obce ocenil všetkých súťažiacich sladkou odmenou a najmenej úspešný kolektív  vecnou cenou útechy.

výsledovka netradičná štafeta 2020.docx (23725)

Späť