Netradičná štafeta

19.02.2018 17:10

V sobotu 10.februára sa od skorých ranných hodín schádzali pred telocvičňou ZŠ v Bobrovci, mladí hasiči združení v kolektívoch na DHZ, aby si na prvej tohtoročnej halovej súťaži zmerali sili. Po zhromaždení všetkých súťažiacich a hostí nasledoval nástup na ktorom všetkých privítala predsedníčka komisie mládeže ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši PaedDr. Lucia Dulanská. Po oboznámení s pravidlami súťaže a predstavení jednotlivých disciplín privítala riaditeľku OR HaZZ PhDr. Evu Krajčiovú, ktorá všetkých pozdravila a popriala súťažiacim veľa športových úspechov. Po vyžrebovaní poradia a kontrole preukazov mladých hasičova sa začalo súťažiť v disciplínach: štafeta požiarnych dvojíc, a štafeta 4 x 20 m. Približne o 12-tej hodine bolo dosúťažené a opäť nasledoval nástup súťažných kolektívov. V samotnom začiatku prítomných pozdravil domáci starosta Ing. Ladislav Sedlák, ktorý poďakoval súťažiacim za predvedené športové výkony a ich vedúcim za čas, ktorý venujú výchove nastupujúcej generácii. Súťažiacim priniesol aj sladkú odmenu (dobošky) na doplnenie energie. Všetky súťažné kolektívy obdržali od ÚzO DPO  SR diplmy za účasť a víťazi na1-3 mieste v kategórii chlapci a dievčatá medaile. Víťazi boli všetci, ktorí  sa zúčastnili.

Konečné poradie a fotodokumentácia nasleduje ďalej.

výsledky netradičná štafeta Bobrovec 2018.docx (26,1 kB)

DSC_7129.JPG (932,1 kB)

DSC_7185.JPG (835,1 kB)

DSC_7279.JPG (858765)

DSC_7145.JPG (794,1 kB)

DSC_7284.JPG (763667)

 

 

Späť