Nové tlačivo - Ročné hlásenie

03.01.2020 11:54

V sekcii Dokumenty a tlačivá sa nachádza nové Ročné hlásenie. Bola doplnená kolonka 'Dátum ukončenia členstva' z dôvodu, že táto informácia je potrebná do elektronického systému evidencie členov DPO SR. Ročné hlásenie je potrebné vyplniť a zaslať elektronicky alebo papierovo na ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 20.1.2020.

Späť