Okresná hasičská liga 2019

20.02.2019 14:47

6.2.2019 na zasadnutí Výboru Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš bol schválený štatút Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. DHZ, ktoré majú záujem o organizovanie ligových kôl musia na Územnú organizáciu DPO SR Liptovský Mikuláš do konca februára doručiť elektronicky alebo osobne žiadosť o organizovanie ligového kola podľa článku 4 bod 3 Ligového štatútu. Následne sa 13.3.2019 uskutoční stretnutie organizátorov ligových kôl, na ktorom sa dohodne a schváli ligový kalendár na rok 2019. Aktuálny ligový štatút sa nachádza v sekcii "Okresná hasičská liga -> 2019".

Späť