Okresné kolo hry Plameň

14.06.2017 08:04

Dňa 3.júna 2017 sa za krásneho slnečného počasia schádzali kolektívy mladých hasičov na Základnú školu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, kde sa konalo Okresné kolo celoštátnej hry Plameň. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 8 kolektívov v kategórii chlapci a jeden dievčenský kolektív. Súťažilo sa v disciplínach štafeta 8 x 50 m a  požiarny útok medzinárodný, ktoré boli hodnotené spolu, ďalej požiarny útok s vodou - samostatne hodnotená disciplína, a pretek jednotlivca. Na vyhodnotení boli všetkým kolektívom odovzdané upomienkové taštičky s darčekmi od mesta Liptovský Mikuláš, v požiarnom útoku víťazi obdržali poháre od DHZ-mesto, a v celkovom hodnotení boli víťazné družstvá odmenené medailami od ÚzO DPO SR - Liptovský Mikuláš.

Vysledkova listina Plamen 2017 (1).pdf (221292)

Späť