Okrsková súťaž DHZ okrsku č.2

17.05.2017 09:17

Dňa 13.5.2017 sa v Ižipovciach konala okrsková súťaž Dobrovoľných hasičských zborov okrsku č.2 v  kategórii muži, nakoľko v danom okrsku nie sú kolektívy žien ani dorasteneckých družstiev. Za počiatočného slnečného počasia sa súťaže zúčastnilo 7 kolektívov mužov a dva kolektívy detí z obce Prosiek. Súťaž sa v danom mieste konala aj ako pripomienka 95. výročia založenia tunajšieho Dobrovoľného hasičského zboru. Súťaž prebehla podľa platných pravidiel a organizačného zabezpečenia vydaného ÚzV DPO SR LIptovský Mikuláš. V prílohe sú konečné výsledky.

výsledková listina-okrsok 2.docx (14971)

Kontakt

Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš
.......................................
(mestský úrad Liptovský Mikuláš
4. poschodie číslo dverí 419)
0918 973 080 ovdpolm@ovdpolm.sk