Okrskové a okresné kolo súťaží Dobrovoľných hasičských zborov

22.06.2016 10:13

V mesiaci máj boli uskutočnené okrskové kolá súťaží Dobrovoľných hasičských zborov podľa nového rozdelenia okrskov. Z evidovaných 59 zborov v okrese Liptovský Mikuláš sa súťaží zúčastnilo 36 družstiev mužov, 4 družstvá žien a 2 družstvá dorastencov. Žiaľ opätovne sa nepodarilo zostaviť žiadne družstvo dorasteniek, čo je výzva do ďalšieho obdobia, nakoľko v roku 2017 budeme usporiadať v našom okrese krajské kolo súťaží pre kategórie dospelých a dorastu. Percento zapojiteľnosti na súťažiach mierne vzrástlo oproti minulému roku a dosiahlo hodnotu 61%.

výsledková listina-okrsok č.1.docx (14,9 kB)

výsledková listina-okrsok č.2.docx (15 kB)

výsledková listina-okrsok č.3.docx (15290)

výsledková listina-okrsok č.4.docx (15377)

výsledková listina-okrsok č.5.docx (15682)

Výsledková listina okresné kolo.docx (17757)

 

Späť