Oznámenie o úmrtí Zaslúžilého člena DPO SR

07.11.2022 10:34

Dňa 4.novembra 2022 bolo na Územnú organizáciu DPO SR v Liptovskom Mikuláši oznámené, že nás v dopoludňajších hodinách navždy opustil Zaslúžilý člen DPO SR p. Viliam Stankoviansky z Kráľovej Lehoty. Posledná rozlúčka sa bude konať v stredu 9.novembra 2022 o 14: 00 hod.v evanjelickom kostole v obci Kráľova Lehota, odkiaľ sa pohrebný sprievod presunie do Domu smútku. 

Česť jeho pamiatke.  

Späť