Shromáždení predstavitelú SDH okresu Opava

18.03.2023 20:22
V sobotu 18. 03. 2023 sa zástupcovia našej Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši zúčastnili na pozvanie vedenia SHČMS OSH Opava v Českej republike v obci Bolatice akcie Shromáždení predstavitelú SDH okresu Opava.
Tohto zhromaždenia sa zúčastnila stovka delegátov.
Naš okres zastupovali okresný predseda ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši Ing. Miroslav Dzurek a predseda kontrolnej a revíznej komisie ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši Richard Šopor.
Miroslav Dzurek toto zhromaždenie pozdravil a z poverenia Okresného výboru ÚzO DPO SR v LM slávnostne dekoroval ich zástavu stuhou pri príležitosti 100. Výročia založenia hasičskej jednoty na Slovensku. Zároveň okresnému starostovi SHČMS OSH OPAVA, Romanovi Krusberskému odovzdal pri tejto príležitosti medailu.
Späť