Školenie rozhodcov a vedúcich kolektívov mladých hasičov - Obecný úrad Liptovská Porúbka

30.03.2019 08:00

Školenie bude prebiehať podľa Smernice na získanie odznaku odbornosti "Rozhodca DPO SR" a podľa Smernice pre získanie odznaku odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže". Po skončení školenia budú prebiehať skúšky na odznaky odbornosti pre nových záujemcov. Smernice sa nachádzajú v sekcii "Dokumenty a tlačivá" - "Vnútorné dokumenty Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky" - "Smernice".

Späť