Stretnutie organizátorov ligových kôl Okresnej hasičskej ligy - budova Mestského úradu Liptovský Mikuláš

13.03.2019 15:30

Stretnutie za účelom prípravy ligového kalendára a zaplatenia záloh za organizáciu ligových kôl.

Späť