Stretnutie Aktívu Zaslúžilých členov

29.10.2022 08:22

Dňa 28. 10. 2022 o 16-tej hodine sa v Liptovskej izbe v Liptovskej Kokave stretli členovia Aktívu Zaslúžilých členov ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši. V roku 2012 po vzore v družobnom okrese Oparav (ČR) sa dohodlo aj v našej organizácii o zriadení takéhoto aktívu. Po zosumarizovaní návrhov z jednotlivých zborov nášho okresu, ktoré reagovali na požiadavku, aby určili z radov starších členov adeptov na zaradenie do uvedeného aktívu. Pri vzniku mal aktív navrhnutých 24 členov, ktorí sa začali stretávať. Na svojom prvom takomto stretnutí si členovia vybrali do svojho vedenia Milana Tomajku, ktorý sa tejto funkcie aktívne zhosťuje do teraz. V roku 2018 prišla výzva o doplnenie ďalších 5 tich nových členov aktívu. Automaticky sa novými členmi stali aj osoby, ktoré získali najvyššie ocenenie v DPO SR - čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR. K dnešnému dňu má Aktív 25 riadnych členov.

Posledné riadne plánované a uskutočnené stretnutie Aktívu sa konalo pri príležitosti Hasičskej nedele v Skanzene v Pribyline dňa 28. 07. 2019. Nasledovalo obdobie pandémie a zákazu stretávania sa. Obmedzenia brániace stretávanie, zvlášť starších ľudí nás ale nezastavilo a Aktív v roku 2020 doplnil nový člen pán Ján Hološ, v roku 2021 pán Jaroslav Kubek a v roku 2022 Ing. Lýdia Hrehová. Zároveň nastali aj dni, kedy sme sa museli rozlúčiť s členmi Aktívu. Za uplinulé obdobie to bol odchod na večnosť Jána Lazišťana z Ploštína, Cyrila Hrnčiara z Liptovskej Ondrašovej. Jána Nuštáka a Rudolfa Ambrusa z Bodíc, Milana Danku z Jalovca, Milana Chovana z Liptovskej Kokavy  a Vladimíra Pavelicu z Uhorskej Vsi. 

Na stretnutí v Liptovskej Kokave po úvodnom príhovore Tajomníka ÚzO DPO SR v LM pána Patrika Ferjanca a predsedu Milana Tomajku, boli členovia Aktívu, ktorí za posledné obdobie oslávili životné jubileum ocenení. Konktrétne pán Ivan Debnár st. 80 rokov , Stanislav Vlček 75 rokov, Ján Drahovský 70 rokov, Jaroslav Kubek 65 rokov. Dvaja členovia sa žiaľ akcie nezúčastnili a to pán Bohuslav Sotoliak 75 rokov a pán Štefan Púček 65 rokov. Z pozvaných hostí prijal pozvanie a stretnutia sa zúčastnil aj bývalý štátny tajomník MV SR a zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš pán Rudolf Urbanovič. 

 

 

Späť