Územné kolo súťaže hasičských družstiev DHZ

26.09.2022 17:16

V nedeľu 25. septembra 2022 sa v areáli futbalového ihriska v obci Bobrovec uskutočnilo Územné kolo súťaže hasičských družstiev Dobrovoľných hasičských zborov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 9 kolektívov (z toho bol jeden ženský), ktoré súťažili v disciplínach: štafeta 8 x50 m, požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. Nakoľko sa súťažilo iba na jeden pokus a súčasne prebiehali viaceré disciplíny tesne pred obedom nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže - viď príloha. V preteku jednotlivca súťažilo 12 súťažiacich z čoho boli dve ženy.  Vzhľadom  k schváleným limitom  na rok 2022 pre získanie výkonnostných tried sa podarilo štyrom mužom získať III. výkonnostnú triedu.

Všetkým zúčastneným kolektívom ďakujem za účasť.

výsledková listina súťaže DHZ 2022.docx (18492)

Späť