Záverčné vyhodnotenie roku 2019

28.02.2020 09:16

Dňa 8.februára sa na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo už tradičné podujatie: Záverečné vyhodnotenie roku 2019. Od skorých ranných hodín sa tu sústreďovali členovia výborov Dobrovoľných hasičských zborov okresu Liptovský Mikuláš, aby sa zúčastnil prvej časti podujatia zameranej na preškolenie adminstratívnej činnosti v zbore. V tejto časti územný veliteľ Ing. Peter Hutka odprezentoval novelizovaný štatút o povyšovaní, štatút o udeľovaní ocenení, a okrajovo sa dotkol aj rovnošatového predpisu, ktorý sa nedávno novelizoval. Po krátkej prestávke školenie pokračovalo výkladom spojeným s administratívou a uskutočňovaním taktických a previerkových cvičení, správou o zásahu a v závere sa venoval aj ročným hláseniam o činnosti, ktoré boli zaslané z DHZ. Počas tejto záverčnej časti školenia sa už vo vestibule schádzali starostky, starostovia a primátori miest, aby spolu s ostatnými hosťami podujatia  o 10.tej hodine začalo samostatné Záverečné vyhodnotenie roku 2019. Toto otvoril Patrik Ferjanc - tajomník ÚzO DPO SR a privítal nasledovných hostí: prednostku okresného úradu Mgr. Lenku Mitrengovú, riaditeľku OR HaZZ PhDr. Evu Krajčiovú, delegáciu OSH Opava (ČR) vedenú Romanom Krusberským -starostom OSH Opava, predsedu ZMOS a primátora mesta Liptovský Hrádok -Mgr. Branislava Trégera, predsedu ZMOL a primátora mesta Liptovský Mikuláš-Ing. Jána Blcháča ako aj funkcionárov ÚzO DPO SR. V úvode predniesol program vyhodnotenia a ospravedlnil neúčasť štátneho  tajomníka ministerstav vnútra SR Ing. Rudolfa Urbanoviča, ktorý sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Po prednesení správy o činnosti Územného výcvikového štábu a komisie mládeže sa slova ujali hostia, ktorí v príhovoroch poďakovali za činnosť DHZ počas mimoriadnych udalostí a popriali veľa síl do ďalšej činnosti. V závere príhovorou vystúpila riaditeľka OR HaZZ, a zhodnotila rok z pohľadu činnosti HaZZ a DHZo, porovnala čísla výjazdov, zranených, uchránených hodnôt ale aj spôsobených škôd za posledné roky. Svoj príhovor ukončila udelením ceny za spoluprácu s HaZZ pre DHZo Liptovská Porúbka. Pred samotným udeľovaním ocenení v jednotlivých kategóriách predseda ÚzO DPO SR Ing. Martin Lenárt odovzdal medailu za spoluprácu III.stupňa  pre ZMOL, ktorú prevzal Ing. Ján Blcháč predseda združenia. Potom už tajomník ÚzO DPO SR vyhodnocoval jednotlivé kategórie, ktoré vzišli z Výcvikového štábu a komise mládeže.  Po odovzdaní všetkých ocenení sme spoločne ukončili oficiálnu časť podujatia.

1. kategória 2019.docx (20433)

2.kategória 2019.docx (21,4 kB)

3.kategória 2019.docx (19813)

4.kategória -2019.docx (26777)

5.kategória 2019.docx (34147)

6.kategória 2019.docx (31279)

 

Späť