predseda Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš

Ing. Martin Lenárt:

Telefón: 

Email: