predseda výcvikového štábu Územnej organizácie DPO SR, podpredseda ÚzO DPO SR

Ing. Peter Hutka:

Telefón:

Email: