tajomník Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš

Patrik Ferjanc:

Telefón: 0918 973 080

Email: ovdpolm@ovdpolm.sk