Archív článkov

Hasičská "60" a útok s vodou - Liptovská Ondrašová

10.08.2019 00:00

Krajské kolo súťaže hasičských družstiev dospelých a dorastu - Námestovo

22.06.2019 00:00

TFA Železný hasič (deti) - Liptovská Porúbka

01.06.2019 09:00

Oslavy sviatku sv. Floriána - Námestie osloboditeľov Liptovský Mikuláš

03.05.2019 00:00
Prezentácia hasičskej techniky a práce Dobrovoľných hasičských zborov okresu Liptovský Mikuláš. Súčasťou akcie budú ukážky výstroje a výzbroje a súťaže pre deti, ktoré sa zúčastnia akcie.

Halová súťaž - Važec

06.04.2019 09:00

Školenie rozhodcov a vedúcich kolektívov mladých hasičov - Liptovská Ondrašová

30.03.2019 00:00
Školenie bude prebiehať podľa Smernice na získanie odznaku odbornosti "Rozhodca DPO SR" a podľa Smernice pre získanie odznaku odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže". Po skončení školenia budú prebiehať skúšky na odznaky odbornosti pre nových záujemcov. Smernice sa nachádzajú v sekcii "Dokumenty a...

Stretnutie organizátorov ligových kôl Okresnej hasičskej ligy - budova Mestského úradu Liptovský Mikuláš

13.03.2019 15:30
Stretnutie za účelom prípravy ligového kalendára a zaplatenia záloh za organizáciu ligových kôl.

Okresná hasičská liga 2019

20.02.2019 14:47
6.2.2019 na zasadnutí Výboru Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš bol schválený štatút Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. DHZ, ktoré majú záujem o organizovanie ligových kôl musia na Územnú organizáciu DPO SR Liptovský Mikuláš do konca februára doručiť elektronicky alebo osobne žiadosť o...

Netradičná štafeta - Bobrovec

16.02.2019 08:00

Aktualizácia sekcie "Kalendár akcií" pre rok 2019

15.02.2019 15:27
Do sekcie "Kalendár akcií -> 2019" boli doplnené všetky pripravované akcie v roku 2019. Sekcia bude priebežne upravovaná a dopĺňaná podľa aktuálnych informácií.