Archív článkov

Školenie pilčíkov na obsluhu motorovej píly - Kultúrny dom Liptovská Ondrašová

27.04.2019 08:00
Školenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskej Ondrašovej.

Halová súťaž - Važec

06.04.2019 09:00

Školenie rozhodcov a vedúcich kolektívov mladých hasičov - Obecný úrad Liptovská Porúbka

30.03.2019 08:00
Školenie bude prebiehať podľa Smernice na získanie odznaku odbornosti "Rozhodca DPO SR" a podľa Smernice pre získanie odznaku odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže". Po skončení školenia budú prebiehať skúšky na odznaky odbornosti pre nových záujemcov. Smernice sa nachádzajú v sekcii "Dokumenty a...

Porúbčanská kvapka krvi

28.03.2019 12:15
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Porúbka v spolupráci s Občianskym združením Porúbčania, Obecným úradom Liptovská Porúbka a Slovenským červeným krížom organizuje odber krvi pre dobrovoľných darcov. Akcia sa uskutoční 15.5.2019 o 8:00hod na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke. V prípade záujmu o...

Školenie rozhodcov a vedúcich kolektívov mladých hasičov - zmena miesta !!!

26.03.2019 09:20
Z dôvodu konania 2. kola prezidentských volieb sa školenie uskutoční 30.3.2019 o 8:00hod na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke.

Návšteva družobnej organizácie OSH Opava

23.03.2019 08:30
Delegácia Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši v zložení Ing. Peter Hutka a PaedDr. Lucia Dulanská sa zúčastnila Okresního shromáždení představitelú SDH okresu Opava, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v obci Bohuslavice. Cieľom tejto každoročnj akcie, je vyhodnotenie príslušného roka a...

Základná príprava členov hasičských jednotiek - Kultúrny dom Podtúreň

23.03.2019 08:00
V termíne 23.-24.3.2019 a 6.-7.4.2019 sa uskutoční Základná príprava členov hasičských jednotiek. Školenie bude prebiehať Kultúrnom dome v obci Podtúreň. Dopredu je potrebné prihlásiť členov, ktorých sa budú školiť.

Základná príprava členov hasičských jednotiek

23.03.2019 08:00
Dnes o 8:00 začala Základná príprava členov hasičských jednotiek okresu Liptovský Mikuláš v Kultúrnom dome v Podtúrni. Školenie je naplánované na 2 víkendy (23.-24.3. a 6.-7.4.) a zúčastňuje sa ho 59 členov Dobrovoľných hasičských zborov z nášho okresu. Školenie bude ukončené skúškami 7.4.2019.

Kalendár OHL na rok 2019

15.03.2019 13:08
Dňa 13.3.2019 sa v kancelárii ÚzO uskutočnilo stretnutie organizátorov ligových súťaži Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia DHZ Liptovská Porúbka, DHZ Liptovská Ondrašová a DHZ Krmeš-Vlachy. Zástupcovia DHZ Uhorská Ves a DHZ Liptovský Mikuláš-mesto ospravedlnili...

Stretnutie organizátorov ligových kôl Okresnej hasičskej ligy - budova Mestského úradu Liptovský Mikuláš

13.03.2019 15:30
Stretnutie za účelom prípravy ligového kalendára a zaplatenia záloh za organizáciu ligových kôl.