Novinky

Okresné kolo súťaže hasičský družstiev dospelých a dorastu - Závažná Poruba

24.06.2019 12:30
Víťazi okrskov v kategóriách muži, ženy, dorastenci a dorastenky sa stretli na futbalovom ihrisku v Závažnej Porube, aby si zmerali svoje sily v disciplíne štafeta 8x50m, požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. Účasť na tejto súťaži prijalo aj súťažné družstvo SDH Štepánkovice z družobného...

TFA Železný hasič Liptovská Porúbka

24.06.2019 11:51
Prvý júnový deň v Liptovskej Porúbke sa neniesol len v duchu osláv Medzinárodného dňa detí, ale aj v duchu hasičskej súťaže TFA. Doobedu si v 6 disciplínach zmerali svoje sily chlapci a dievčatá. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 17 dvojíc zo šiestich zborov. Prvé miesto si vybojovali chlapci z...

Okresná hasičská liga 2019 - 1. kolo TFA Železný hasič Liptovská Porúbka

23.05.2019 21:56
Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš organizuje v roku 2019 ďalší ročník Okresnej hasičskej ligy. Prvé kolo sa uskutoční 1.6.2019 v Liptovskej Porúbke, kde bude už tradične prebiehať súťaž hasičských dvojíc TFA Železný hasič. O 9:00hod odštartuje súťaž v kategórii dievčat a chlapcov a...

Školenie strojníkov

13.05.2019 09:37
Dňa 25.5.2019 o 14:00hod sa uskutoční školenie strojníkov v obci Vlachy. Jednotky sa stretnú pred budovou obecného úradu a následne sa spolu presunú na miesto školenia. Školenie bude zamerané na obsluhu protipovodňových vozíkov, automobilov Iveco Daily a ďalšej techniky. Jednotky si môžu doniesť...

Porúbčanská kvapka krvi

28.03.2019 12:15
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Porúbka v spolupráci s Občianskym združením Porúbčania, Obecným úradom Liptovská Porúbka a Slovenským červeným krížom organizuje odber krvi pre dobrovoľných darcov. Akcia sa uskutoční 15.5.2019 o 8:00hod na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke. V prípade záujmu o...

Školenie rozhodcov a vedúcich kolektívov mladých hasičov - zmena miesta !!!

26.03.2019 09:20
Z dôvodu konania 2. kola prezidentských volieb sa školenie uskutoční 30.3.2019 o 8:00hod na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke.

Návšteva družobnej organizácie OSH Opava

23.03.2019 08:30
Delegácia Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši v zložení Ing. Peter Hutka a PaedDr. Lucia Dulanská sa zúčastnila Okresního shromáždení představitelú SDH okresu Opava, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v obci Bohuslavice. Cieľom tejto každoročnj akcie, je vyhodnotenie príslušného roka a...

Základná príprava členov hasičských jednotiek

23.03.2019 08:00
Dnes o 8:00 začala Základná príprava členov hasičských jednotiek okresu Liptovský Mikuláš v Kultúrnom dome v Podtúrni. Školenie je naplánované na 2 víkendy (23.-24.3. a 6.-7.4.) a zúčastňuje sa ho 59 členov Dobrovoľných hasičských zborov z nášho okresu. Školenie bude ukončené skúškami 7.4.2019.

Kalendár OHL na rok 2019

15.03.2019 13:08
Dňa 13.3.2019 sa v kancelárii ÚzO uskutočnilo stretnutie organizátorov ligových súťaži Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia DHZ Liptovská Porúbka, DHZ Liptovská Ondrašová a DHZ Krmeš-Vlachy. Zástupcovia DHZ Uhorská Ves a DHZ Liptovský Mikuláš-mesto ospravedlnili...

Okresná hasičská liga 2019

20.02.2019 14:47
6.2.2019 na zasadnutí Výboru Územnej organizácie DPO SR Liptovský Mikuláš bol schválený štatút Okresnej hasičskej ligy na rok 2019. DHZ, ktoré majú záujem o organizovanie ligových kôl musia na Územnú organizáciu DPO SR Liptovský Mikuláš do konca februára doručiť elektronicky alebo osobne žiadosť o...