Novinky

Aktualizácia sekcie "Kalendár akcií" pre rok 2019

15.02.2019 15:27
Do sekcie "Kalendár akcií -> 2019" boli doplnené všetky pripravované akcie v roku 2019. Sekcia bude priebežne upravovaná a dopĺňaná podľa aktuálnych informácií.

Aktualizácia sekcie "Orgány"

08.02.2019 11:44
Do sekcie "Orgány" boli doplnení členovia orgánov a pomocných komisií Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš.

Novelizácia

03.12.2018 16:19
Na základe uznesenia výboru Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši dávam do pozornosti nové tlačivo: Správa o zásahu, ktoré som Vám už v minulosti zasielal na adresy DHZ, ktoré sú v evidencii ÚzO DPO SR. Zároveň dávam do pozornosti novelizovaný štatút o povyšovaní členov DPO SR, ktorý...

OHL 2018

03.10.2018 13:52
Piatkový večer 28.septembra 2018 patril členom hasičských zborov nielen z Liptovsko-mikulášskeho okresu, ktorí sa zúčastnili súťaže o pohár DHZ Liptovský Mikuláš-mesto. Súťaž o 19-tej hodine otvorila riaditeľka OR HaZZ PhDr. Eva Krajčiová, ktorá privítala hostí: štátneho tajomníka ministerstva...

Jesenný branno-športový deň

03.10.2018 13:38
V sobotu 22.septembra 2018 po počiatočných obavách , ktoré predpovedali na Liptov radikálnu zmenu počasia smerom k zhoršeniu a aj napriek raňajšiemu postrašeniu v podobe dažďa, sa podarilo uskutočniť plánovanú akciu pre deti združené v kolektívoch mladých hasičov Jesenný branno-športový deň...

TFA 2018- deti

04.06.2018 17:27
V sobotu 2.júna 2018 sa v Liptovskej Porúbke pri starom obecnom úrade uskutočnil druhý ročník súťaže detských hasičských dvojíc TFA Železný hasič 2018. Za účasti 16 dvojíc si tak zmerali svoje sili kolektívy z Liptovského Hrádku, Liptovskej Kokavy, Liptovského Petra, Uhorskej Vsi, Prosieka,...

Detský železný hasič

23.05.2018 17:18
V mene výboru DHZ Liptovská Porúbka Vás a Vaše deti srdečne pozývam na súťaž TFA Mladý želený hasič. Táto súťaž je podobná ako súťaž TFA pre dospelých, ale je určená pre deti ktoré ešte nedovŕšili vek 16 rokov. Súťažiť budú dvojice v kategóriách chlapci a dievčatá. Pravidlá súťaže sú v...

OHL 2018

14.03.2018 20:53
Na zasadnutí Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši sa dňa 7. marca 2018 schválil termínový kalendár súťaží zaradených do Okresnej hasičskej ligy 2018. Termíny súťaží ako aj ligový štatút  na rok 2018 je zverejnený v kolónke OHL.

Netradičná štafeta

19.02.2018 17:10
V sobotu 10.februára sa od skorých ranných hodín schádzali pred telocvičňou ZŠ v Bobrovci, mladí hasiči združení v kolektívoch na DHZ, aby si na prvej tohtoročnej halovej súťaži zmerali sili. Po zhromaždení všetkých súťažiacich a hostí nasledoval nástup na ktorom všetkých privítala predsedníčka...

Mikulášsky turnaj mladých hasičov v minifutbale

04.12.2017 10:57
Dňa 2.decembra 2017 sa telocvičňa vedľa plavárne v Liptovskom Mikuláši od skorých ranných hodín zapĺňala mladými hasičmi , ktorých Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Mikuláši pozvala na záverečný pretek v roku 2017- trochu netradične, na minifutbalový turnaj. Tento...