Ligový kalendár

Kolo Dátum Čas Súťaž
1. 1.6.2019 14:00 Liptovská Porúbka (O pohár starostu obce, TFA)
2. 29.6.2019 17:00 Uhorská Ves (Memoriál Ladislava Hvizdoša, požiarny útok s vodou)
3. 27.7.2019 17:00 Krmeš-Vlachy (O pohár starostu obce, požiarny útok s vodou)
4. 10.8.2019 9:00 Liptovská Ondrašová (O pohár primátora mesta, požiarny útok s vodou)
5. 27.9.2019 19:00 Liptovský Mikuláš (O pohár DHZ Liptovský Mikuláš, požiarny útok s vodou)

Dokumenty