2012

 
Okresná hasičská liga 2012 - celkové poradie

 
Por. DHZ Kat. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Body spolu
1. Kráľová Lehota Ž 3 3 3 1 3 3 3 0 19
2. Smrečany Ž 2 2 2 3 2 2 2 3 18
3. Trstené Ž 1 0 0 2 0 1 0 2 6
 
1. Bobrovček M 9 9 9 9 6 9 9 6 66
2. Partizánska Ľupča M 7 7 4 5 8 8 8 9 56
3. Trstené M 8 8 7 6 7 7 6 4 53
4. Jalovec M 4 4 8 7 9 6 5 8 51
5. Hybe M 6 6 6 8 4 0 0 7 37
6. Krmeš - Vlachy M 5 0 5 4 4 5 7 5 35
7. Ploštín M 0 5 3 3 0 0 0 0 11
8. Iľanovo M 3 0 0 0 5 0 0 0 8
9. Vlašky M 3 4 0 0 0 0 0 0 7