Novinky

Jesenno-branno športový deň kolektívov mladých hasičov.

26.09.2016 15:08
V nedeľu 25.septembra 2016 o 9:00 hodine sa na ihrisku v Lazisku stretli  kolektívy mladých hasičov, aby si zmerali sily na preloženom jesenno- branno športovom dni. Celkovo súťažilo 13 kolektívov  4 dievčenské a 9 chlapčenských . Každý kolektív bol zložených z piatich členov, a celá...

Dôležité upozornenie !!!

21.09.2016 21:38
Vzhľadom k problémom s počasím, ktoré neumožnili uskutočniť plánované akcie počas dňa 17.septembra , a to Jesenno-branno športový deň kolektívov mladých hasičov o 9:00 hod. v obci Lazisko, ako aj posledné kolo Okresnej hasičskej ligy v Liptovskom Mikuláši o 19:00 hod. Vám zverejňujem nasledovné...

Okresná hasičská liga

07.09.2016 18:30
Po počiatočných problémoch keď pri vykradnutí kancelárie OV DPO Liptovský Mikuláš zmizli výsledky prvého kola OHL, a nebolo možné Vás pravidelne informovať o výsledkoch a celkovom poradí prebiehajúceho ligového ročníka OHL, Vám predstavujem aktualizáciu doterajších výsledkov ako prípravu na...

Upozornenie !!!

18.08.2016 13:30
Súťaž TFA Železný hasič prebehne podľa pravidel OHL 20.8.2016 pri amfiteátri na Drvišti v Liptovskej Porúbke. Súťažiť sa bude v kategóriách "Muži" a "Ženy". Muži budú súťažiť v kompletnom zásahovom výstroji (jednovrstvové alebo viacvrstvové obleky), ženy môžu mať pracovnú rovnošatu. Dýchacie...

Pozor zmena !!!

27.07.2016 17:27
Dňa 27.7.po dohode s organizátorom došlo k zmene času konania ligovej súťaže OHL a to konkrétne 6.kolo, ktoré sa po zmene bude konať v Oravskej Porube 13.8.2016 o 16:00 hod. (neplatí čas 15:00 uvedený  na stránke v kolónke OHL, a pripravované akcie). Viac podrobností o pripravovanej akcii...

Okresné kolo hry Plameň

27.06.2016 10:07
Dňa 28.mája 2016 sa v obci Beňadiková uskutočnilo okresné kolo hry mladých hasičov PLAMEŇ 2016. Po počiatočných obavách, či sa po poriadnej búrke predchádzajúcej noci  vôbec táto súťaž uskutoční, sa ráno zišlo 7 kolektívov chlapcov a jeden kolektív dievčat aby si zmerali svoje sily v štafete...

Okrskové a okresné kolo súťaží Dobrovoľných hasičských zborov

22.06.2016 10:13
V mesiaci máj boli uskutočnené okrskové kolá súťaží Dobrovoľných hasičských zborov podľa nového rozdelenia okrskov. Z evidovaných 59 zborov v okrese Liptovský Mikuláš sa súťaží zúčastnilo 36 družstiev mužov, 4 družstvá žien a 2 družstvá dorastencov. Žiaľ opätovne sa nepodarilo zostaviť žiadne...

Udeľovanie titulu:"Zaslúžilý člen DPO SR"

05.04.2016 00:00
Dňa 5.apríla 2016 sa v Dome odborou v Žiline uskutočnil slávnostný akt udeľovania najvyššieho vyznamenania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za okres Liptovský Mikuláš si toto ocenenie prevzal predchádzajúci podpredseda OV DPO pre prácu s mládežou, člen DHZ Liptovská Porúbka...